نمایش یک نتیجه

پرو ژه سیستم حرارتی گرمایش از کف

تومان۷,۰۰۰
سیستم حرارتی گرمایش از کف که انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابشی) سهم زیادی در فرآیند گرمایشی آن دارد، درمقایسه