livingroom

نشیمن و مفهوم نشیمن در معماری مسکونی معاصر

امروزه معماری مسکونی برای انطباق با شیوه های زندگی متنوع و نیازهای فضایی افراد  انعطاف پذیرتر شده و در حال تغییرات  است. ...

ادامه مطلب

سبک معاصر و راهنمای دکوبوم برای دکوراسیونی به این سبک

در حالی که گاهی تصور می شود که فضای داخلی “مدرن” سرد و مینیمالیستی است ، اما در خانه های امروزی ، فضای داخلی مدرن راحت و ...

ادامه مطلب