طراحی داخلی بانک

بانک – طراحی داخلی متفاوت بانک با دیوارهای پویا و عملکردی

گروه معماران  DA به دنبال ادراک فضایی متفاوتی از شعب معمول بانک و برای بازسازی بانک DSK در فضایی به متراژ 275 متری اقدام به ط...

ادامه مطلب