بیمارستان سنگال.jpg

طراحی بیمارستان صحرایی در سنگال

طراحی بیمارستان صحرایی در سنگال واران آرک  استودیو معماری سوئیسی به نام مانوئل هِرز طرح یک بیمارستان سلولی شکل با پلان ...

ادامه مطلب