پنتری روم چیست؟هرآنچه باید راحع به پنتری بدانید

پنتری روم چیست؟ اتاقی کوچک یا کمد و کابینتی است. که معمولا در آشپزخانه یا نزدیک آن قرار دارد. و برای ذخیره‌ی خوراکی‌هایِ فاسدنشدن...

ادامه مطلب