طراحی داخلی و معماری خانه ای متفاوت برای زندگی رویایی یک زوج بازنشسته

  موقعیت:  مکزیک معماران: Espacio 18 Arquitectura مساحت: 343 متر مربع سال: 2021 شرح پروژه: طبق شرح متن ارائه شده تو...

ادامه مطلب